Назад

Какво е добавена реалност?

Добавена реалност е технология, която позволява заобикалящата ни среда да бъде „допълнена“ с дигитални/виртуални елементи като видео, анимация, триизмерни обекти. Добавената реалност (AR) работи в реално време и в контекста на реални (физически) обекти и среда. Важно е да се отбележи, че добавената реалност единствено допълва заобикалящата ни среда, а не я подменя изцяло, както се случва при виртуалната реалност (VR).

добавена реалност
добавена реалност

Дигиталните елементи на добавената реалност (поне на този етап) не могат да бъдат видени с невъоръжено око. Най-често  за целта се използват така наречените „смарт“ устройства – смартфони и хедсетове/очила (например Microsoft HoloLens).

 

Типове добавена реалност

 

Проекционна 

Наслагване на дигитални елементи върху реални обекти във физическото пространство, като реалните обекти не се проследяват. Най-често срещаните приложения на проекционната добавена реалност са в сферата на така наречените „решения за изпробване“ (как би изглеждал даден продукт в дадена среда). Едно от най-популярното приложения на тази технология са Snapchat филтрите (отскоро налични и във Facebook).

Базирана на разпознаване на изображение

Дигиталното съдържание се визуализира след разпознаването на конкретно изображение от реалния свят. В този случай има и проследяване на изображението – създава се впечатлението, че дигиталното съдържание е част от физическия носител. Повечето рекламни кампании с добавена реалност са изградени на този принцип, а като конкретен пример можем да дадем картичките ни iGreet.

Базирана на локация

Използва се GPS функцията на мобилните устройства и съответно дигиталното съдържание се визуализира, когато устройството се намира на конкретни координати (или в близост до тях). Най-популярното подобно приложение е мобилната игра Pokemon Go.

Сферите на приложение на добавената реалност са наистина много – от моделиране, индустриален дизайн и производство, през маркетинг и реклама, до образование и култура. В следващите публикации ще ви разкажем за някои от сферите на приложение в повече детайли. Ще представим конкретни примерни за добра реализация на технологията, както и интересни развития в сферата.

Comments are closed.

Next post Маркетинг с добавена реалност
109 коментара

Добавената реалност е един от най-новите  и вълнуващи маркетингови инструменти, използван от бизнеса за комуникация…