Назад

Добавена реалност в производството

С оглед на непрекъснатото развитие на производствените технологии и появата на нови такива, както и на динамично променящите се потребителски нужди и предпочитания, компаниите в производствената сфера постоянно  трябва да иновират и да се адаптират към новите реалности. Един от начините за постигане на тази цел е използването на добавена реалност в производствените процеси и операции.

Добавената реалност може да подпомогне производствения персонал в дейностите, свързани със сглобяване, поддръжка, ремонти, контрол на качеството и обучения. Ето и няколко конкретни примера за ефективното внедряване на добавена реалност в дейността на някои от най-големите в световен мащаб производствени компании.

 добавена реалност в производството

 

Производствени процеси и операции

Гигантът в самолетостроенето Boeing използва хедсета Google Glass за подпомагане изграждането и поддръжката на кабелната система на самолетите си. Хедсетът дава в реално време виртуални инструкции на механиците, което им позволява да повишат производителността си (полагайки километри кабели). Също така, производственото време се намалява с 25% и рискът от производствените грешки силно се ограничава.

Специализираната в областта на самолетостроенето американска компания  Lockheed Martin използва решението на Microsoft (HoloLens) при дизайна на нови модели.  Инженерната работа и прототипирането са подпомогнати от допълнителни данни, инструкции за инсталация в реално време и друга релевантна информация, ефикасно допълващи компонентите и инструментите пред самия работник.

 

Поддръжка

Bosch Group, един от големите международни доставчици на технологични продукти и услуги, разполага със собствена платформа за добавена реалност (за мобилни устройства) – Common Augmented Reality Platform (CAP). Една от функциите на решението е свързана с  възможността потребителите сами да  диагностицират превозните си средства с помощта на визуализации в среда на добавена реалност. Това от своя страна им позволява сами да извършват и самата техническа поддръжка.

 

Инспекция и превенция

Airbus разполагат с инструмент за мобилни устройства (Smart Augmented Reality Tool / SART). Той подпомага инспекцията и контрола на качеството, наслагвайки  триизмерни модели на различните компоненти върху реално сглобените конструкции. По този начин механиците могат да видят всяко едно отклонение, което освен че повишава ефикасността на инспекциите, но и намалява времето за извършването им.

 

Обучение

LKDF Interact  е разработено за  Volvo мобилно приложение с добавена реалност, чрез което новопостъпилите механици се обучават на основни техники за поддръжката на дизелови двигатели. Обучението акцентира върху визуално представяне на информация, което премахва езиковите бариери, стоящи пред механиците от различни региони.

 

Ето и няколко интересни видеа, представящи някои от различните варианти за използване на добавена реалност в производството:

https://www.youtube.com/watch?v=eVV5tUmky6c

https://www.youtube.com/watch?v=nHfY56lHZjU

https://www.youtube.com/watch?v=4ue4Gw1A67c

https://www.youtube.com/watch?v=I8vYrAUb0BQ

Comments are closed.

Предишна публикация ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ МАСОВА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ
8 146 коментара

В края на месец Март тази година, съвместно с един от водещите производители на шоколадови…

Next post Любимите ни рекламни кампании с добавена реалност: част 1
8 146 коментара

В следващите няколко публикации ще представим някои от (поне според нас) най-добрите реализирани рекламни кампании…