БЛОГ

Настоящият текст ще разгледа една кампания с добавена реалност в по-скоро технически контекст. Основните варианти за реализация на една такава кампания са чрез създаване на самостоятелно мобилно приложение за кампанията или използване на платформено решение. И двата представени варианта от потребителска гледна точка изискват сваляне на мобилно приложение. Все още няма налично добре работещо браузер решение, чрез което „потребителския път“ може да бъде опростен. И двата подхода имат своите силни и слаби страни. Внимателната им оценка ще ви позволи да планирате кампанията и свързания с нея бюджет, както и да изберете правилния доставчик на технологично решение.

Прочети повече „Какво да вземем предвид, когато планираме рекламна кампания с добавена реалност?“

Все по-трудно е да си представим ежедневието си без смартфон –  статистиките показват, че го използваме средно по 3 часа на ден.  Бизнесът от своя страна постоянно търси начини да се възползва максимално от този факт. Ето и къде е ролята на добавена реалност в този контекст. Тя създава мост между физическия и дигиталния свят и така  дава на бизнеса инструментариум, чрез който едно ново и позитивно потребителско изживяване може да бъде асоциирано с конкретен бранд. Нещо повече – едно такова изживяване би могло да бъде използвано за насочване на потребителското поведение към конкретно действие и решение за покупка, както и за генерирането на детайлна аналитична информация, която да даде задълбочен поглед върху профила на потребителя и съответно да бъде използвана и  за последваща комуникация.

Прочети повече „Как да проведем успешна маркетингова кампания с добавена реалност?“

Добавената реалност е един от най-новите  и вълнуващи маркетингови инструменти, използван от бизнеса за комуникация с клиентите си. Растящата популярност на технологията добавена реалност като средство за комуникация се доказва и гарантира от плановете и намеренията на топ технологичните компании като Apple, Facebook, и Microsoft за навлизане и развитие на сферата. Според някои анализатори, добавената реалност като комуникационен канал би могла дори да измести и смартфона.

 

Прочети повече „Маркетинг с добавена реалност“

Добавена реалност е технология, която позволява заобикалящата ни среда да бъде „допълнена“ с дигитални/виртуални елементи като видео, анимация, триизмерни обекти. Добавената реалност (AR) работи в реално време и в контекста на реални (физически) обекти и среда. Важно е да се отбележи, че добавената реалност единствено допълва заобикалящата ни среда, а не я подменя изцяло, както се случва при виртуалната реалност (VR).

добавена реалност
добавена реалност

Прочети повече „Какво е добавена реалност?“

Туризмът е една от интересните и особено подходящи сфери на приложение на добавена реалност. Добавената стойност може да бъде свързана както с изживяването на самия турист, така и с начина, по който бизнесът предоставя услугите си в тази сфера.

Прочети повече „Добавена реалност в туризма“