БЛОГ

В следващите няколко публикации ще представим някои от (поне според нас) най-добрите реализирани рекламни кампании с добавена реалност. Ще разкажем за  добрите практики, използвани в тези кампании и ще представим креативните решения в тази насока.

 Прочети повече „Любимите ни рекламни кампании с добавена реалност: част 1“

С оглед на непрекъснатото развитие на производствените технологии и появата на нови такива, както и на динамично променящите се потребителски нужди и предпочитания, компаниите в производствената сфера постоянно  трябва да иновират и да се адаптират към новите реалности. Един от начините за постигане на тази цел е използването на добавена реалност в производствените процеси и операции.

Прочети повече „Добавена реалност в производството“

В края на месец Март тази година, съвместно с един от водещите производители на шоколадови и захарни изделия в България – Престиж 96, имплементирахме добавена реалност в опаковката на един от най-обичаните продукти на Престиж 96 – Вафли „Ная“.

Прочети повече „ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ МАСОВА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ“

Туризмът е една от интересните и особено подходящи сфери на приложение на добавена реалност. Добавената стойност може да бъде свързана както с изживяването на самия турист, така и с начина, по който бизнесът предоставя услугите си в тази сфера.

Прочети повече „Добавена реалност в туризма“

Настоящият текст ще разгледа една кампания с добавена реалност в по-скоро технически контекст. Основните варианти за реализация на една такава кампания са чрез създаване на самостоятелно мобилно приложение за кампанията или използване на платформено решение. И двата представени варианта от потребителска гледна точка изискват сваляне на мобилно приложение. Все още няма налично добре работещо браузер решение, чрез което „потребителския път“ може да бъде опростен. И двата подхода имат своите силни и слаби страни. Внимателната им оценка ще ви позволи да планирате кампанията и свързания с нея бюджет, както и да изберете правилния доставчик на технологично решение.

Прочети повече „Какво да вземем предвид, когато планираме рекламна кампания с добавена реалност?“